Hoe zet je het Leeroverzicht in als loopbaanadviseur, -begeleider of coach?

Als loopbaanbegeleider of coach help jij mensen verder te komen in hun werk of weer aan het werk te komen. Het is belangrijk dat werkenden en werkzoekenden zich blijven ontwikkelen. Een passende opleiding vinden is niet altijd makkelijk. De Rijksoverheid heeft samen met sociale partners en onderwijskoepels een onafhankelijk Leeroverzicht ontwikkeld van opleidingen, praktijkleren, trainingen en cursussen tot opleidingen met een wettelijk goedgekeurd diploma. Het gaat om reguliere opleidingen die de overheid betaalt, maar ook om opleidingen van commerciële opleidingsbureaus. Ook vind je er een compleet overzicht van beschikbare financiële regelingen.

Alle opleidingen en financiële regelingen op 1 plek
De website Leeroverzicht biedt een onafhankelijk en zo compleet mogelijk overzicht van de beschikbare opleidingen in Nederland. Je vindt er alle soorten opleidingen: van praktijkleren, trainingen en cursussen tot opleidingen met een wettelijk goedgekeurd diploma. Het gaat om reguliere opleidingen die de overheid betaalt, maar ook om opleidingen van commerciële opleidingsbureaus. Ook vind je er een compleet overzicht van beschikbare financiële regelingen. En vind je het fijn om met iemand over je studiekeuze te praten? Dan is er een overzicht van organisaties met loopbaanadviseurs bij jou in de buurt.

Van wie is de website Leeroverzicht?
De website Leeroverzicht is gemaakt in opdracht van het ministerie van OCW in samenwerking met het ministerie van SZW, werkgevers- en werknemersorganisaties (VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, VCP, FNV, CNV) en de onderwijskoepels (MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en Nederlandse Raad voor Training en Opleiding).

Waar komt de informatie over opleidingen vandaan?
EDU-DEX, het Register Instellingen en opleidingen (RIO), het STAP-Scholingsregister en Hoger Onderwijs Voorlichtingsinformatie (HOVI) leveren de gegevens van de opleidingen die op deze website te zien zijn. In onderstaande infographics is weergegeven hoe dat werkt voor het formele en het non-formele opleidingsaanbod. (bron: Rijksoverheid, Leeroverzicht)