Tijdens het Noloc Kennisfestival ontvingen jobcoaches het boekje Dilemma’s van professionals bij de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking.

Wat zijn bronnen van rust en onrust bij groeiende bestaansonzekerheid van mensen met een arbeidsbeperking? En hoe kan jij daar als jobcoach rekening mee houden? Het Verwey-Jonker Instituut deed hier onderzoek naar, gesubsidieerd door Instituut Gak.

Het resultaat is een praktisch dilemmaboekje voor jobcoaches, die elke dag mensen met een arbeidshandicap bijstaan bij het zoeken naar duurzaam werk. Deze dilemmakaarten met diverse praktijkvoorbeelden vormen een mooie leidraad voor het voeren van een open gesprek. (bron: Noloc)

Download
Marian van der Klein, Nadia Buiter & Monique Stavenuiter (2024). Wat zou jij doen in dit geval? Dilemma’s van professionals bij de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking. Utrecht: Gak.