De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen verworpen. Daarover heerst bij HR-professionals onbegrip. Ook blijkt een kwart van de bedrijven  zelf geen actief beleid te hebben om discriminatie bij werving tegen te gaan. Dit en meer komt naar voren uit onderzoek van Visma Youserve onder meer dan 500 HR-professionals.

De Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verplicht bedrijven met meer dan 25 werknemers om hun wervings- en selectieproces schriftelijk vast te leggen en voor te leggen aan de ondernemingsraad om discriminatie in het proces te voorkomen.

Dat de meerderheid de wet noodzakelijk vindt is niet geheel verrassend aldus de onderzoekers. Er zijn namelijk nog altijd organisaties die geen actief beleid hebben om discriminatie bij werving tegen te gaan. Een kwart (23%) laat weten dit niet te hebben en 14% heeft zelfs geen idee of er een beleid is. En aangezien de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie het niet gehaald heeft, gaat dit niet het verschil maken in het tegengaan van discriminatie tijdens het wervings- en selectieproces.

Het opzetten van een meldpunt voor sollicitanten die zich gediscrimineerd voelen tijdens een sollicitatie kan hier wel aan bijdragen. Bijna driekwart (73%) geeft aan dit een goed idee te vinden. (bron: HRpraktijk)