Sociale veiligheid

Blijf bij en neem een abonnement op LoopbaanVisie!

Een sociaal veilige (werk)omgeving zou voor iedereen normaal moeten zijn. Ondanks alle aandacht die eraan besteed wordt in rapporten, protocollen, beleid en discussie, is dit helaas nog niet altijd het geval. Het lijkt alsof iedereen het belang van een sociaal veilige werkomgeving erkent, maar waarom is het dan nog steeds op sommige plaatsen onveilig? Een van de oorzaken zit in het woordje ‘normaal’. Iedereen heeft een ander kader van wat normaal is. Het wel of niet ervaren van een sociaal onveilige werkomgeving wordt daardoor iets subjectiefs. Wat voor de een aanvoelt als pesten, wordt door de ander ervaren als een grapje. Een ‘leuk grapje’ dat iemand maakt, is voor de ander een discriminerende opmerking. We moeten elkaars ‘normaal’ leren kennen. Als iemand een opmerking maakt en iemand anders geeft aan dit als niet prettig te ervaren, zie dat dan als iemands ‘normaal’.

Nog te vaak wordt ‘ervaren ongewenst gedrag’, weggezet als ‘je moet niet zo zeuren’, ‘je moet een dikke huid kweken’ of ‘je moet niet zo gevoelig zijn’. Dit kun je ook zeggen tegen degene die in de ogen van de ander ongepast gedrag vertoont: ‘wees niet zo gevoelig als ik je aangeef dat dit niet passend is voor mij’, ‘kweek maar een dikke huid, want van mij krijg je te horen als je me kwetst met je opmerkingen’. Naar mijn idee gaat het er niet om dat je een dikke huid moet kweken of moet stoppen met zeuren. Op deze manier kom je tegenover elkaar te staan en ga je uit verbinding. Kijk of het lukt om naast elkaar te gaan staan en in verbinding te komen. Leer het ‘normaal’ van die ander kennen. Misschien kun je daar wel wat van leren.

In deze uitgave een artikel van Angelic de Jong over de rol van een vertrouwenscontactpersoon bij sociale onveiligheid op de werkvloer. Angelic heeft gewerkt als vertrouwenscontactpersoon binnen de topsport. Zij vertelt over haar ervaringen in haar werk. Lees ook het interview van Stephen Steijger met Hans van der Loo: ‘Je hebt psychologische veiligheid nodig om sociale onveiligheid te voorkomen.’ Hij roept op om giftig gedrag te voorkomen in plaats van te bestrijden.

Dat je bij een sociaal onveilige werkomgeving stress ervaart zal duidelijk zijn, maar hoe kun je daarmee omgaan? Frank van der Mijn en Agnes Brinkhof hebben in hun artikel de polyvagaaltheorie beschreven. Voor een andere kijk op arbeidsgehandicapt, breekt Eveline den Boeft een lans voor het creëren van een veilige werkomgeving, waarin arbeidsgehandicapten open kunnen zijn over hun beperkingen. Dat geeft weer ruimte aan iedereen op de werkvloer om open en eerlijk te spreken.

Verder in deze LoopbaanVisie een interview van Martin Reekers met deelnemers van de Nationale Denktank over de digitale loopbaancoach Lola. Een artikel van Larinda Bok over het stigma van hoogbegaafden. En een artikel van Jurn Glazenburg over aanraken en aangeraakt worden in een professionele omgeving en het model Wheel of Consent: ontdek de dynamiek van consent en aanraking.

Veel leesplezier.

Marlies van Venrooij
Hoofdredacteur LoopbaanVisie
hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl

Lees nu gratis uit deze uitgave

Veiligheid zetelt in ons zenuwstelsel: Hoe de loopbaanprofessional een veilige setting kan faciliteren – Frank van der Mijn & Agnes Brinkhof
Veiligheid is de basis van elke relatie: met jezelf, met geliefden én in professionele zin. Die veiligheid gaat in eerste instantie niet over randvoorwaarden in de omgeving. We moeten haar zoeken in onszelf en in ons contact met de ander, het is een sociale en biologische kwestie, waarin het zenuwstelsel een cruciale rol speelt. Zijn we daaraan overgeleverd? Beïnvloedt onze eigen (levens)geschiedenis de mate waarin we ons veilig voelen? En kunnen we er iets aan doen? Het antwoord op alle drie de vragen is feitelijk: ja.